Iespēju karte

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs

Par pakalpojumiem

Jūsu ērtībām esam sagatavojuši skaidrojošu informāciju par Iespēju kartē atrodamo pakalpojumu un pasākumu veidiem. Ceram, ka tā palīdzēs jums precīzāk izvēlēties savām vajadzībam un interesēm vispiemērotāko.
Pēc iepazīšanās lūdzu atgriezties Meklēšanas sadaļā un norādīt interesējošo teritoriju un vajadzībām atbilstošāko pakalpojuma veidu, par kura pieejamību vēlaties iegūt informāciju.

Pirmās nepieciešamības lietas
Pajumte, dzīvoklis, patvērums Patversmes, grupu mājas un dzīvokļi, bērnu un jauniešu ciemati un krīžu centri, pansijas, sociālās mājas.
Pārtika Zupas virtuves, pārtikas pakas, bērnu pārtika, akcijas, ziedojumi.
Apģērbs Apģērbu izsniegšana, apmaiņa, apģērbu nodošana.
Citas lietas Dušas, veļas mazgāšana, dažādi piedāvājumi.
Pabalsti Dažādi pabalsti – pašvaldību, Latvenergo
Veselība Palīdzības punkti, konsultācijas, asinsspiediena mērīšana, masāža, VM akcijas.

Emocionālais un krīzes atbalsts
Krīžu tālruņi Kur zvanīt, lai rastu emocionālu atbalstu, padomu
Konsultācijas Psihologu konsultācijas, sociālo darbinieku un sociālo pedagogu konsultācijas, NVO konsultācijas, bezmaksas konsultācijas par darba tiesību jautājumiem.
Diennakts palīdzība Palīdzība krīzes situācijā visu diennakti, krīžu centri

Integrācija sabiedrībā
Iesaistīšana sabiedrībai derīgos pasākumos, darbos 100 Ls stipendija, talkas
Atbalsta grupas Interešu grupas, grupu nodarbības, dažādas atbalsta grupas
Pasākumi Svētki, sporta pasākumi, tematiski pasākumi, koncerti, kino, izstādes, gadatirgi, nometnes
„Varu palīdzēt” Iedzīvotāju individuālie piedāvājumi, palīdzība mājsaimniecībā. Piemēram - friziera vai šuvējas pakalpojumi, varu pieskatīt bērnus, ziedojumi - pārtika, apģērbs, sadzīves tehnika, utml.
Iekļaujoši pasākumi Rotaļu grupas, integratīvās skolas/klases, sporta laukumi, rotaļu laukumi, baseini

Izglītošanās iespējas
Kvalifikācijas celšana Kursi, dažādi semināri bezdarbniekiem, studiju apļi
Izglītošanās iespējas Dažādu apmācību piedāvājumi mūžizglītības programmas ietvaros, jauniešu izglītība, citi izglītošanās piedāvājumi dažādām iedzīvotāju grupām
Studiju iespējas Profesionālās augstākās izglītības ieguve ar kuponu sistēmu, citas īpašas iespējas
Iespējas uzņēmējiem Apmācību programmas, kursi un semināri, ko piedāvā Eiropas Sociālais fonds.

Mikro un mazā biznesa atbalsta pasākumi
Konsultācijas uzņēmējiem Apmācību programmas, kursi un semināri, atbalsta programmas ko piedāvā pašvaldība, NVO, ES
Semināri NVO, valsts institūciju un ES projektu ietvaros rīkoti semināri.

Darbs un brīvprātīgais darbs
Darbs Īslaicīgs algots darbs, ko piedāvā juridiska vai privātpersona
Brīvprātīgais darbs Iespēja brīvajā laikā ar savu darbu piedalīties NVO aktivitātēs.
Dalība projektos Iespējas pašiem veidot projektus, atrast partnerus, pieteikt savu līdzdalību

Sociālie pakalpojumi
Sociālā rehabilitācija Rehabilitācijas pakalpojumi no vardarbības cietušajiem, cilvēkiem ar invaliditāti, cilvēku tirdzniecības upuriem, cilvēkiem, kas cieš no atkarībām
Specializētās darbnīcas Specializētās darbnīcas redzes invalīdiem, personām ar garīgās attīstības traucējumiem.
Sociālā aprūpe Visa veida aprūpes pakalpojumi - aprūpe mājās, diennakts aprūpe, dienas aprūpe
Specializētais transports Atbalsts iedzīvotājiem ar invaliditāti

Vēl iespējas
Dažādas ziņas - notikumu kalendāri ES piedāvātās iespējas, kultūras notikumi. Citas labas lietas, kas pēc būtības nav pirmā palīdzība.