Iespēju karte

  • Palielinātais fonta izmērs
  • Noklusētais fonta izmērs
  • Samazinātais fonta izmērs

EK pārtikas paku izdale

Latvijas Sarkanais Krusts atsācis EK pārtikas paku izdali. Lai saņemtu pārtikas paku ir nepieciešama trūcīgās personas izziņa. Informāciju par piegādes/izdales datumiem un izdales vietām var uzzināt Iespēju kartes lapā Meklēšana, norādot sava pagasta vai novada nosaukumu.